Jun 30, 2015

Website Launch

2.07.2015
Sot, po hapet edhe një dritare informimi për të rinjët e Bujanocit. Po hapim webfaqën që do t'i shërbejë pjesëmarrësve të projektit tonë si dhe mbarë komunitetit lokal. Urime!

Danas, otvoramo jos jedno prozore informisanje za omladinu Bujanovca .
Otvaramo vebsajt koji će služiti učesnike projekta za ljudska prava 
i cele lokalne zajednice. Čestitamo!

Today, we're opeening a window for informing the youth of Bujanovac . 
We are opening website that will serve our project participants and the entire local community . Congratulations!


Vjollca Aliu
MCHMR Manager 
Read More

Email Facebook Google Soundcloud

Municipality Club for Human and Minorities Rights - © 2015