Oct 3, 2015

T.R."Dialogu Ndërkulturor dhe Toleranca"Project-Update


Në ambientet e Klubit Komunal për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave në Bujanoc u mbajt Tryeza e Rrumbullakët me temën "Dialogu ndërkulturor dhe Toleranca". Në këtë tryezë të pranishëm ishin përfaqësues nga Komuna e Bujanocit të prirë nga kryetari Mr Nagip Arifi, pastaj përfaqësuesja e Këshillit të Evropës znjsh.Aleksadnra Vujic, përfaqësues nga shoqëria civile si Fismir Jahiu nga Gradjanske, Lidija Janjic nga CRC, Ahmet Arifi nga KNR si dhe pjesëmarrës nga ZpR.


Read More

Email Facebook Google Soundcloud

Municipality Club for Human and Minorities Rights - © 2015