Oct 3, 2015

T.R."Dialogu Ndërkulturor dhe Toleranca"Project-Update


Në ambientet e Klubit Komunal për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave në Bujanoc u mbajt Tryeza e Rrumbullakët me temën "Dialogu ndërkulturor dhe Toleranca". Në këtë tryezë të pranishëm ishin përfaqësues nga Komuna e Bujanocit të prirë nga kryetari Mr Nagip Arifi, pastaj përfaqësuesja e Këshillit të Evropës znjsh.Aleksadnra Vujic, përfaqësues nga shoqëria civile si Fismir Jahiu nga Gradjanske, Lidija Janjic nga CRC, Ahmet Arifi nga KNR si dhe pjesëmarrës nga ZpR.

Share This

No comments:

Post a Comment

This website is part of the project of Bujanovac/Bujanoc local government
“Municipality Club for Human and Minorities Rights”, implemented through a grant from the joint European Union and Council of Europe project “Promoting Human Rights and Minority Protection in South East Europe”

Disclaimer:
“This document has been produced using funds of a joint project of the European Union and the Council of Europe.The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union or the Council of Europe

Email Facebook Google Soundcloud

Municipality Club for Human and Minorities Rights - © 2015